Almere Haven

Almere Haven

Buurtzorg voor toekomstige cliënten

Als u verpleegkundige zorg van Buurtzorg nodig heeft, kunt u rekenen op een betrokken en gekwalificeerd team van verpleegkundigen en wijkziekenverzorgenden. In nauwe samenwerking met u en uw naasten wordt er naar oplossingen gezocht zodat u zelfstandig verder kunt. Is dat niet mogelijk dan bekijken we hoe we u zo goed mogelijk kunnen helpen op een manier die voor u het prettigst is.

U kunt bij ons terecht voor allerlei verpleegkundige zorg. Van hulp bij het wassen en aankleden tot sondevoeding, complexe wondverzorging, voedingsinfuus, injecties en bijvoorbeeld stomazorg. Daarnaast leveren we ook zorg in de stervensfase. Mocht u willen weten of we iets voor u kunnen betekenen, kunt u ons benaderen via ons telefoonnummer (zie Contact). 

Omdat het hele team op de hoogte is van uw situatie kan er snel geschakeld worden als dat om welke reden dan ook nodig is. U kunt met elk teamlid de zorg direct bespreken of - als u dat prettiger vindt - met uw persoonlijk begeleider. Zo blijft de zorg flexibel, kleinschalig en overzichtelijk. U kunt in ons digitale dossier met ons meelezen en mee rapporteren.

Naast de reguliere medische zorg hebben wij ook de mogelijkheid om “complementaire zorg” te geven. Deze zorg richt zich vooral op het bevorderen van ontspanning en comfort. U kunt dan bijvoorbeeld denken aan handmassage of Healing Touch.

 

Buurtzorg als team

Ons team bestaat uit zes vaste medewerkers en 4 oproepkrachten. Juist door het verschil in achtergrond en beroepservaring vullen we elkaar als team goed aan en maken we met veel plezier juist gebruik van elkaars verschillen en de gezamenlijke kracht. We kunnen daarnaast ook een beroep doen op de ondersteuning vanuit ons hoofdkantoor en de technische mogelijkheden voor communicatie.

 

Buurtzorg voor toekomstige collega’s

De zelfsturende manier van werken bij Buurtzorg vraagt naast goede zorgkwaliteiten ook andere vaardigheden. Je bewaakt het hele zorgproces van een cliënt en ondersteunt actief de zelfredzaamheid. Daarnaast zijn er veel diverse werkzaamheden waarin het belangrijk is dat ieder teamlid zijn/haar verantwoordelijkheid neemt. Je draait mee in de telefonische bereikbaarheid van het team en maakt je vertrouwd met het digitale administratie systeem.

 

Veruit de meeste tijd besteden we aan directe cliëntzorg. We vinden het belangrijk dat je dàt met veel plezier en liefde doet. Vanzelfsprekend is er een goede inwerkperiode om thuis te raken in alle activiteiten naast de directe zorg en we helpen elkaar om daarin ook de eigen kwaliteiten te ontdekken en te benutten. We staan samen voor goede zorg. 

Wilt u meer weten over Buurtzorg Almere Haven , neem dan contact met ons op.
06 - 53426445
almerehaven@buurtzorgnederland.com